Marketinška istraživanja – Tako SKUPA a tako BESPLATNA

-

Da li igde postoji išta jako skupo a da istovremeno može da bude besplatno? 

Postoje 2 osnovne zablude o marketinškim istraživanjima. Prva je da marketinška istraživanju moraju da budu jako skupa. Ovo stanovište je posebno zastupljeno na malim i nerazvijenim tržištima kao što su tržišta zemalja ljudi koji razumeju jezik na kojem pišem ovaj tekst.

Sa druge strane, široko je zastupljeno stanovište da istraživanja mogu da se rade korišćenjem besplatnih softvera, korišćenjem pool plagina na sajtovima i sa posetiocima svojih sajtova ili fejsbuk stranica. Zapravo, mogu da se urade i ovako ali se rezultati takve metodologije potpuno pogrešno tumače od strane onih koji istraživanje sprovode u svojoj režiji.

Istina je, kao i uvek, negde između jer u poslu i životu ne postoji nešto što je istovremeno jako skupo i besplatno.

DEMOKRATIZACIJA MARKETINŠKIH ISTRAŽIVANJA

Već nekoliko godina među prvih 5 trendova u svetu ističe se upravljanje obimnim podacima – Big data. Istovremeno, posao statističara i analitičara se navodi kao posao budućnosti sa najvećim predviđenim prihodima u narednim godinama.

Da bismo upravljali (velikim) podacimo, moramo ih imati, zar ne? Donošenje poslovnih odluka sklupčano je sa prikupljanjem i pravilnim upravljanjem podacima o našim potrošačima, o našim konkurentima i tržištu u celini. 

Šta će nam istraživanja? Ona nisu sama sebi cilj. Ona pomažu menadžmentu da bolje donosi poslovne odluke, da pravi predikciju razvoja tržišta, da uđe u glavu svog kupca kako bi lakše zadovoljio njegove sve veće potrebe. Ona pomažu da razumemo konkurenciju, da predvidimo njihove poteze i na taj način sebi olakšamo tešku tržišnu utakmicu.

Koliko srpskih preduzeća je u proteklih godinu dana sprovelo marketinško istraživanje? Manje od 0,5%.

A koliki broj firmi u Srbiji je u proteklih godinu dana sprovelo marketinško istraživanje? Manje od 0,5%. Za 99,5% preduzeća i preduzetnika istraživanja su baš zbog navedenih zabluda van toka misli, izvan planova i finansijskih budžeta. 

Prvo, do ogromnog broja preduzetnika ne dolazi suštinska informacija da istraživanja ne moraju da budu papreno skupa!

Druga zabluda, vezana za korišćenje besplatnih softvera, dovodi preduzetnike u drugu vrstu problema. Koristeći besplatne softvere sprovede istraživanja u domaćoj radinosti ali prečesto dobijaju neupotrebljive podatke na osnovu kojih donose pogrešne odluke koje ih koštaju i vremena i novca. Zbog takvog razvoja događaja kod preduzetnika se stvara otpor i prema istraživanjima i prema istraživačima. Umesto da im istraživanja pomažu ona im mnogo više odmažu u upravljanju biznisom.

Pa kako ćemo onda?

Istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku za samo 500 evra? Moguće je.

Danas se u svetu više od 40% svih anketa uradi putem online panela (u razvijenim ekonomijama taj broj raste do više od 60%), online paneli su u najvećem broju izvan uticaja velikih agencija pa je samim tim i cena marketinških istraživanja značajno umanjena. Ako je ujedno reč o sindikalizovanom i omnibus istraživanju, cena po pojedinačnom klijentu može da bude zaista niska.

Sindikalizovana istraživanja su istraživanja koja se sprovode na inicijativu same marketinške agencije, a rezultati se kasnije nude većem broju klijenata.

Omnibus istraživanja su kvantitativna istraživanja koja obuhvataju nekoliko tema i celina koje se objedinjuju u okviru jednog upitnika. Sprovode se na reprezentativnom uzorku ispitanika. U ovom tipu istraživanja klijenti mogu učestvovati sa jednim ili više pitanja koja se posebno analiziraju za njihove potrebe. To znači da pojedini klijent ima uvid jedino u rezultate onih pitanja koja je naručio. Takvo udruživanje klijenata omogućuje smanjenje troškova za svakog od njih.

Za samo četiri dana, na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, mogu se veoma lako dobiti odgovori na sva pitanja. Kao i kod tradicionalnih omnibus istraživanja, ukupnu cenu istraživačkog projekta dele više učesnika u istraživanju (svako sa svojom ekskluzivnom grupom pitanja). Socio-demografska i pitanja o životnom stilu se ne naplaćaju. Plum Mark online omnibus istraživanje je jednako korisno velikim kompanijama, koje imaju puno iskustva u realizaciji istraživačkih projekata, ali i malim i srednjim preduzećima i start-up internet preduzetnicima, jer su ključne reči koje ga opisuju – kvalitetno, jeftino i brzo!

PREDNOSTI ONLINE PANEL ISTRAŽIVANJA

Najniža cena istraživanja 

Cena online panel istraživanja je do 50% niža od cene ankete licem u lice u domaćinstvima i do 25% niža od telefonske ankete. Kod online panela je izražena cenovna efikasnost i kod malih uzoraka, što nije slučaj kod drugih istraživačkih metoda, zbog velikih organizacionih troškova.

Najkraće vreme realizacije 

Za realizaciju istraživačkog projekta putem online panela potrebno je do 5 puta manje vremena nego za realizaciju ankete licem u lice, ili duplo manje vremena nego što je potrebno za realizaciju telefonske ankete. Kratak rok realizacije omogućuje izveštaje na stolu naručioca u roku od samo 3 dana, što se ne može postići nijednom drugom istraživačkom tehnikom.

Permanentna kontrola prikupljenih podataka

Online panel istraživanje bolje nego i jedna druga istraživačka metoda nudi mogućnost kontrole prispelih podataka u realnom vremenu. Brojnim metodama kontrole online istraživanja omogućuje se potvrda kvaliteta dobijenih podataka, ali i dodatna analiza sumnjivih podataka i eliminacija neupotrebljivih podataka iz ostvarenog uzorka.

Odlična geografska pokrivenost

Jedna od prednosti online istraživanja je odlična geografska pokrivenost. Kod online anketiranja je moguće brzo i lako doći do ispitanika iz velikog broja opština, gradova i sela. 

Lako uključivanje multimedijalnih sadržaja 

Nikad nije bilo lakše generisati pitanja sa multimedijalnim sadržajem. Koristeći online panel uključujemo zvuk, slike, video materijal i lako testiramo: radio džinglove, dizajnerske predloge novinskih oglasa i bilborda, TV spotove pre emitovanja. Na ovaj način se onemogućuje relativno česta greška da se krene u reklamnu kampanju, vrednu više desetina hiljada eura, bez prethodne evaluacije kreativnog rešenja. 

Ispitanici rade ankete kod kuće, u svom prirodnom ambijentu

Mogućnost koje nudi online panel da ispitanici rade anketu kada žele i gde im najviše odgovara, značajno pozitivno utiče na kvalitet prikupljenih podataka naročito u slučaju otvorenih pitanja.

Informacija o statusu terenskog rada dostupna u realnom vremenu 

Naručilac istraživačkog projekta u svakom trenutku ima potpun uvid u tok terenskog rada, u napredak i ostvarenje zadatih ciljeva istraživanja. To omogućava intervencije na uzorku ili čak i na sadržaju upitnika za vreme trajanja istraživanja, kako bi se postigli najbolji rezultati za klijenta. 

Preliminarni rezultati odmah po završetku istraživanja 

Klijent je u prilici da preliminarne rezultate istraživanja uključujući i sva potrebna ukrštanja podataka dobije istog dana kada se istraživanje završi.

Podelite

Nedavno objavljeno

Kategorije